Bosh sahifa Bu qiziq Buni bilasizmi?

Buni bilasizmi?

0

*Inson — to‘g‘ri chiziq chiza oladigan yagona mavjudot.

*Oq sochli kishilarning soqoli qora sochli kishilarnikiga nisbatan tezroq o‘sadi.

*Inson miyasi dunyodagi barcha telefonlar baravariga jiringlaganidan ko‘ra ko‘proq elektr impulsi ishlab chiqaradi.

*Inson tanasidagi barcha tomirlarni ulasa, 100 mingdan 160 ming kilometrgacha uzunlikda bo‘ladi.

*Ko‘zni ochgan holatda aksirish imkonsiz ish.

*Sochning qalinligi sovun pufagining qalinligidan 5 000 marta katta.